cAPI - recept za izvedljive odločitve

Ekipa Leader in Flow se loteva vrste konceptov, ki nam bodo pomagali pri razumevanju nas kot voditeljev ter našega odnosa z ljudmi, ki jih vodimo. Eden od pomembnih konceptov timskega dela je "združitev Avtoritete, Moči in Vpliva" (coalesced Authority, Power and Influence), ki ga je v poslovno prakso vpeljal Dr. Ichak Adizes. Kaj je cAPI in kako nam lahko pomaga pri kvalitetnejšem sprejemanju odločitev in skupinskih zavez?

Koncept cAPI govori o tem, da moramo v fazi sprejemanja odločitve, za katero želimo ustvariti visoko verjetnost poznejše dejanske izvedbe v praksi, angažirati ljudi, ki imajo:
👉 Avtoriteto, da formalno sprejmejo odločitev DA ali NE,
💪 Moč, da dajo ali odrečejo sodelovanje pri izvedbi odločitve,
🤝 Vpliv na nosilce Avtoritete in Moči brez uporabe avtoritete ali moči,

Avtoriteto običajno predstavljajo formalni vodje.

Moč leži (nekaterim presenetljivo🤔) pri članih tima, ki odločitev lahko izvedejo ali pa ne,

Vpliv lahko najdemo na zelo različnih mestih v organizacijah. To so največkrat "neformalni" vodje, ki oblikujejo mnenja in vedenja drugih.

Naslednjič, ko boste sprejemali odločitev, se vprašajte, ali ste v proces vključili prave ljudi iz cAPI koncepta - ne tiste, ki so vam všeč, ampak tiste, ki jih dejansko potrebujete.

Bi radi ta koncept prenesli v svojo vsakodnevno prakso?