Flow in vseživljenjsko učenje

Če delujete v smeri vrhunskih dosežkov, vas v to smer popelje motivacija, UČENJE pa je tisto, kar vas pri tem zadrži. Vseeno je, ali je vaš fokus na dosežku, ki se zdi nemogoč za vse ljudi, ali na nečem, kar je bilo do sedaj nemogoče za vas. Obe zadevi zahtevata, da razvijete lastno strokovno znanje - mojstrstvo.

V svoji klasični knjigi o odločanju »Sources of Power«, psiholog Gary Klein poudarja prav to in opredeljuje osem vrst znanj in spoznanj, ki so vidna mojstrom, pa vendar nevidna vsem ostalim:

  1. Vzorci, ki jih novinci ne opazijo.
  2. Anomalije ali dogodki, ki se niso zgodili, ali dogodki, ki kršijo pričakovanja.
  3. Velika slika.
  4. Način delovanja naprave ali sistema.
  5. Priložnosti in improvizacije.
  6. Dogodki, ki so se že zgodili (preteklost) ali se bodo zgodili (prihodnost).
  7. Razlike, ki so premajhne, da bi jih opazili začetniki.
  8. Lastne omejitve.

Brez znanja in sposobnosti na Kleinovem seznamu - nemogoče ostaja nemogoče. Za nemogoče so potrebna nova znanja, za razvoj znanja pa je potrebno UČENJE.

Veliko učenja. Vseživljenjsko učenje je še najbolj primeren izraz!

Vseživljenjsko učenje ohranja možgane ostre, tako preprečuje upad kognitivnih sposobnosti in trenira spomin. Prav tako krepi zaupanje, komunikacijske sposobnosti in karierne priložnosti. Te izboljšave so razlog, zakaj psihologi menijo, da je vseživljenjsko učenje temelj za zadovoljstvo in dobro počutje.

Toda tisti, ki jih zanimajo vrhunski dosežki, imajo na tem področju v pomoč FLOW.

Za naše pospešeno učenje sta nujno potrebna dva predpogoja:

  1. Ves čas moramo vzdrževati pravo razmerje med zahtevnostmi izzivov ter znanjem, ki nam je na voljo. Če so zahteve naloge ali cilja prevelike, smo v stresu, in ni učenja. Če je naloga prelahka, glede na naše znanje, nam je dolgčas. Pravo razmerje nas zadržuje v Flow kanalu, ki nam omogoča ravno pravo dozo pozitivne napetosti, da nam je naloga obvladljiv izziv in ne pretežka.
  2. Ker je naš cilj ostati v Flow kanalu čim dlje, moramo ob novih spoznanjih, ki povečujejo našo sposobnost, sprotno povečevati tudi zahtevnost nalog v smeri našega ultimativnega cilja. Posledično v Flow kanalu nismo statični, temveč se premikamo po diagonali navzgor do roba svojih sposobnosti.

To pomeni, da se nenehno učimo in izboljšujemo ter posledično nenehno povečujemo velikost naslednjega izziva. Toda za spopadanje s temi večjimi izzivi moramo pridobiti še več spretnosti in več znanja. Vseživljenjsko učenje je način, kako lahko sledimo premikajoči se tarči – ravnotežju izzivov in lasnih sposobnosti. In to je formula življenja z veliko učenja.

Zato vas vprašam:

Kaj se boste naučili danes?