Iskanje neugodja - recept za osebnostno rast

Ljudje za lažje delovanje ustvarjamo rutine, ki nam pomagajo sprejemati večino odločitev v vsakodnevnem življenju

V začetnem obdobju nam te rutine koristijo, čez čas, ko pa se okoliščine spremenijo, nam lahko tudi ovirajo napredovanje. Takrat smo v naši coni udobja (znana in domača rutina), ki pa nam onemogoča, da bi naredili korak naprej v kvaliteti svojega delovanja.

Izven cone udobja se lahko spravimo na dva načina:

  1. Okoliščine, ki jih nimamo pod nadzorom, nas presenetijo in nas v to prisilijo. Takrat lahko samo upamo, da bomo kos nalogi in da bo naša nova rutina pravi odgovor,  
  2. Načrtno se sami izpostavimo vplivu drugačnih, »tveganih« okoliščin ter nadzorovano pomikamo svoje meje mogočega takrat, ko to mi hočemo.

Za stalno napredovanje s prvo metodo potrebujemo veliko sreče, okoliščine in ljudi, ki nam to omogočajo – in še vedno se nam stvari dogajajo brez našega nadzora. Z drugo metodo jemljemo kontrolo v svoje roke in mi upravljamo s časom ter stopnjo tveganja in kompleksnosti spremembe.

Flow kanal - ko najdeš ravnotežje

V programu Leader in Flow je ena od naših stalnic Flow kanal– imaginarno ravnotežje med izzivi, ki si jih zadajamo, in našo lastno percepcijo sposobnosti na področju teh izzivov. Zato je zelo smiselno, da se udeleženci ne lotevamo samo spreminjanja rutin na nam znanih področjih, temveč se izpostavimo izzivom tudi tam, kjer imamo občutek, da je naša sposobnost dokaj nizka in nam bo aktivnost povzročala stres. Zakaj? Da se skozi proces naučimo kompleksno aktivnost razdeliti na manjše, manj stresne elemente, kjer percepcija naše sposobnosti ni več tako daleč od potreb naloge.

Flow kanal - ultimativni mentalni cilj pri vsaki aktivnosti

Glasba - preverjena vstopna točka v Flow

Glasba je bila od vedno človekov portal v Flow. Že v prazgodovini so se naši predniki zbirali ob ognju ter v ritmih in tonih oddajali svojo energijo drugim ter se tako z njimi sinhronizirali. Skoraj nihče ni bil, po današnjih standardih, vrhunski glasbeni strokovnjak, je pa vsak udeleženec nekaj dodal celotni sliki – ritem, ton, besedo, gib. In skupaj so ustvarili čarobno povezavo skupine v celoto.

Tako je bila glasba logična izbira izziva udeležencev Leader in Flowa, še posebej, ko nas je Rok Trkaj povabil na skupno kreiranje. Na kupu smo se zbrali glasbeni laiki, ki nas je omemba ustvarjanja glasbenega projekta potisnila močno na področje stresa. Z Rokovo pomočjo smo se postopno sprostili in spoznali, da je kreiranje glasbe v resnici serija majhnih, enostavnih korakov. Če jih izvedeš v pravem vrstnem redu, z ljudmi, ki so odprtega duha in željni pomikanja svojih mej izven cone udobja, potem nastanejo inspirativni rezultati. In smo se lotili dela.

Flow - iz osebne v skupinsko izkušnjo

Večinoma so osebni sprožilci Flowa v eni od treh kategorij: gibalni, mentalni ali socialni. Tokrat nas je Rok aktiviral na mentalnem področju, kjer smo na temo Leader in Flow ustvarjali rime in verze iz področij naših občutkov, situacij in LiF konceptov. Proti koncu se je pri vseh aktiviral še socialni sprožilec – pričeli smo ustvarjati kot skupina. Rezultat je bil odvisen od uspešnega sodelovanja vseh in vsi smo aktivno delovali ne samo, da bi nam uspelo kot posameznikom, temveč tudi vsem drugim soudeležencem – in to je recept za skupinski Flow, najglobje čustveno doživetje, ki ga naši možgani nosijo v spominu za vedno.

V slabih štirih urah smo prepotovali od popolnih laikov do ustvarjalcev glasbe. Seveda smo še daleč od profesionalcev, smo pa vsi preskočili na naslednjo stopničko našega potovanja v smeri Mojstrstva. In če bi tak korak naredili vsak dan, bi bilo naše življenje res bogato.

Vas zanima, kako smo ustvarjali? Here we go!