Kako se lotiti nasprotij v našem življenju?

Pri vsakodnevnem delu neprestano prihaja do sprememb. Vsaka od takih situacij je lahko priložnost ali pa problem, vsekakor pa od nas in sodelavcev zahteva, da na osnovi danih informacij sprejmemo določene odločitve.

V praksi na začetku želimo zbrati čim več informacij, razpravljamo o njih, iz razprave razvijemo več možnih rešitev in čez čas ena od njih, ali pa celo njihova kombinacija, pripelje do rešitve. To rešitev rahlo prilagodimo vsem, na katere bo vplivala, ter na koncu še preverimo, ali se vsi, ki so sodelovali pri ustvarjanju rešitve ali pa bodo morali sodelovati pri izvedbi, strinjajo. Tadaaaaaa! Super, uspeli smo.

Večkrat pa smo postavljeni pred nasprotja, ki na prvi pogled nimajo skupne rešitve. Kako sprejeti odločitev, ko obravnavamo odnose:

  • Nacionalizem - Globalizem
  • Osebna svoboda – Skupinska varnost
  • Desnica – Levica
  • Kapitalizem - Socializem
  • Cepljenje – Brez cepljenja
  • Odprte meje – Zaprte meje
  • Centralizacija – Razpršenost
  • Vera – Znanost
  • Stroga vzgoja – Permisivna vzgoja
  • Stabilnost – Sprememba

V takšnih primerih nas običajen proces ne bo pripeljal do rešitev. Zagovorniki nasprotij so si tako narazen in ujeti v razmišljanju ALI-ALI, da v resnici v nasprotnem polu vidijo samo slabosti in nevarnosti, pri svoji rešitvi pa samo prednosti. Pogosto zmotno menimo, da do nasprotovanja našemu stališču prihaja zaradi slabe komunikacije in da bomo odpor odpravili z boljšim komuniciranjem – čim večkrat in čim bolj glasno.

Rešitev se ponuja v metodi »Upravljanja nasprotij«, ki jo na Leader in Flow prenašamo v vsakodnevno prakso naših leaderjev. Metoda se fokusira na iskanje skupnih pozitivnih pričakovanj ter skupnih strahov. Ko enkrat nasprotniki uspejo videti SKUPNE točke, se lahko prične s SKUPNIM delom na upravljanju problema.

Lep primer lahko najdemo na tej povezavi , kjer so se ustvarjalci iniciative Koolam na zanimiv način (vsaj za en dan) lotili upravljanja Židovsko-Arabskega nasprotja z iskanjem skupnih pozitivnih pričakovanj. Na eno mesto so povabili 3000 Židov in Palestincev in ustvarili mali čudež.

Bi jih radi vsak dan ustvarjali tudi vi?