Kako zgraditi moč karakterja?

Na četrtem srečanju Leader in Flow se ukvarjamo s področjem notranje motivacije. Ugotovili smo, da velikokrat najtežji del procesa ustvarjanja ni dobiti idejo in začeti delati, ampak VZDRŽATI pri ideji in delu toliko časa, da se pokažejo želeni rezultati.

Steven Kotler je ta segment zelo lepo opisal v svoji knjigi "The art of impossible" kot GRIT - moč karakterja. Ugotovil je, da obstaja kar 6 segmentov, kjer je potrebno graditi moč karakterja, več ih obvladamo, boljše nam gre:

  1. Vztrajnost - dejansko vsakodnevno delo na ključnem področju
  2. Nadzor lastnih misli - trening mentalnega fokusa
  3. Nadzor strahu - sprememba strahu iz čustva v orodje
  4. Akcija v trenutkih šibkosti - mentalna imunost na izčrpanost
  5. Vaja na področjih slabosti - prepoznati svoje slabosti in vaja na teh področjih
  6. Načrt regeneracije - aktivno upravljati z lastnimi cikli vrhuncev ter potrebne regeneracije

Skozi 4 mesece programa Leader in Flow se resno ukvarjamo z vsemi segmenti vzdržljivosti in udeleženci to prenesejo v svojo prakso. To nam omogoča DOLGOROČNO uspešno upravljanje s svojim življenjem, kar posledično prinaša tisto res globoko notranje zadovoljstvo.

Ste pripravljeni stopiti z nami na to pot?