Vrhunski rezultati udeležencev Leader in Flow

Izmerjeni rezultati udeležencev Leader in Flow so res izvrstni. Ob izvedbi Leader in Flow rutine so imeli več energije, bili so v boljšem čustvenem stanju in njihov doseganje stanja Flowa se je s časom zelo izboljševalo. Če želite izvedeti, kako smo njihove dosežke merili, si poglejte video:

Flow je stanje uma in telesa, ko se počutimo najbolje in delujemo najbolje. Znanstveniki, ki preučujejo široko paleto stanj posameznikov, so prišli do zaključka, da se ta stanja spreminjajo v odvisnosti od zahtevnosti nalog, ki so pred nami, ter naše usposobljenosti za njihovo reševanje. Če so naloge prezahtevne, smo zaskrbljeni ali pod stresom, če so prelahke, smo zdolgočaseni in preveč sproščeni za vrhunsko delovanje. Idealno je, če je zahtevnost ravno pravšnja glede na našo usposobljenost.

V Leader in Flow smo si zadali cilj, da dokažemo kvaliteten prenos teoretičnih znanj v vsakodnevno uporabo. S tem namenom vsi udeleženci dvakrat dnevno izpolnjujejo enominutni test, s katerim zajemamo parametre njihovega počutja in delovanja.

Rezultati pri zadnji skupini so pokazali, da je bilo ob izvedbi Leader in Flow rutine čustveno stanje udeležencev pred izvedbo najpomembnejših nalog dneva konsistentno veliko boljše. Udeleženci so imeli tudi občutek, da imajo na voljo več delovne energije. Konec dneva so poročali o boljšem izkoristku dneva – večkrat so delovali v Flowu. Še bolj navdušujoči pa so bili rezultati primerjave zahtevnosti njihovih nalog in njihovih sposobnosti za njihovo izvajanje. Izkazalo se je, da so udeleženci, še posebej ob koncu tečaja, ko so imeli vsa potrebna znanja in so izvajali vse dogovorjene rutine, delovali v željenem stanju uma in telesa, kjer so naloge zahtevnejše od sposobnosti okrog 4%, kar 83% delovnih dni. To je kar 40% več dni, kot smo to izmerili na začetku tečaja.

Te rezultati, ki dokazujejo, da udeleženci Leader in Flow po koncu tečaja delujejo veliko bolj kreativno in produktivno, kot na začetku, nas utrjujejo v prepričanju, da Leader in Flow uspešno prenaša teoretične koncepte v vsakodnevno prakso najboljših voditeljev.